Activiteit Januari 2019

Het officiële startschot van het nieuwe ManAs jaar werd op woensdag 16 januari gegeven. Na de Algemene Ledenvergadering, was het aan een brandpreventie adviseur om ons alle do’s en don’ts van brandpreventie op evenementen toe te lichten. In alle ‘safety first’ konden we aansluitend genieten van een gesmaakte receptie.