Karel de Grote Hogeschool (KdG)

Kies, samen met meer dan 10 000 andere studenten, voor de Karel de Grote-Hogeschool! We zetten even op een rijtje waarom …

Ruime keuze
We hebben meer dan 100 studietrajecten, vooral driejarige professionele bachelors maar ook vierjarige academische masters (onze ingenieursopleiding en onze opleidingen beeldende kunsten op campus Sint Lucas).

 

Je bent geen nummer
We zijn de 2de grootste hogeschool van de stad Antwerpen, en de op 5 na grootste van Vlaanderen. Maar daarom ben je nog geen nummer! Integendeel, je kan rekenen op een coach (docent, studiebegeleider, ombuds). We begeleiden je door je studieparcours.

Met beide voeten in het ‘echte leven’
We geven geen steriele lessen, maar creëren een leerproces gebaseerd op ervaringen uit het werkveld (stages, bedrijfsbezoeken, workshops, probleemgestuurd en projectgericht onderwijs, eindwerken en masterproeven met een hoog realiteitsgehalte). We sturen ons onderwijs voortdurend bij, in nauwe interactie met wat er buiten de schoolmuren gebeurt: het werkveld, de (inter)nationale actualiteit. We zijn gedreven in onderzoek en consultancy.

Inspraak
Als KdG-student bepaal je effectief mee hoe de hogeschool functioneert. Een aangename studeeromgeving en een studentgerichte hogeschool creëer je door samen te werken: studenten plus hogeschoolverantwoordelijken plus externe deskundigen.

Internationaal
De internationale mobiliteit van onze studenten en docenten is een van onze prioriteiten. Jaarlijks kiezen zo’n 130 studenten en 50 docenten voor een buitenlands avontuur via uitwisselingsprogramma’s en stages. En ook KdG is populair als bestemming!